De Schelpdierhandel

Vereniging van handels- en verwerkingsbedrijven van schelpdieren.
De vereniging is opgericht op 21 mei 1953 en heeft tot doel de belangen te behartigen van de handel en verwerking van schelpdieren in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder.
Aanvankelijk betrof dit alleen mosselen en later is dit verbreed. De behartiging richt zich zowel op lokaal, provinciaal, nationaal als internationaal niveau. Zo is er overleg met verschillende overheidspartijen als gemeente, provincie, de Ministeries VWS en LNV en de NVWA alsook andere relevante (belangen)organisaties. Daarnaast is de Schelpdierhandel lid van Europese adviesorganen als de Aquaculture Advisory Council en de Market Advisory Council.

De vereniging bevordert het delen en (laten) ontwikkelen van kennis over voedselveiligheid, verwerking, handel, im- en export. Daartoe is zij lid van de Stichting Kwaliteit Schelpdieren.
Ook wordt gezamenlijke uitvoering georganiseerd van bijv. vergunningaanvragen, analyse van monsters en promotie.
De vereniging organiseert diverse overleggen met onder meer de directeuren, de kwaliteitsmanagers als ook de inkopers van haar leden.
De vereniging is aangesloten bij de Visfederatie welke de overkoepelende belangenbehartiger is voor de handel en verwerkingsindustrie van vis in Nederland. Alle leden van de Vereniging Schelpdierhandel zijn ook lid van de Visfederatie, en hebben toegang tot de diensten van deze organisatie.
Op deze website vindt u informatie over zaken die van belang kunnen zijn voor de leden van de Schelpdierhandel.

Vereniging van Schelpdierhandelaren

De vereniging op het gebied van de groothandel, import/export en de be- en verwerking van schelpdieren.

Controles
Wij zien toe op controles in de schelpdiersector en hoe deze in de praktijk uitgevoerd moeten worden.
Etiketten
De informatie die op etiketten aanwezig moet zijn en erop toezien dat deze informatie correct is.
Procedures
Hoe gaan de procedures in zijn werk en wat komt hier voor de schelpdiersector allemaal bij kijken?
Wetsvoorstellen
Het uitonderhandelen van wetsvoorstellen is een belangrijk onderdeel van de Vereniging.
Beleidsplannen
Op tijd erbij zijn als de beleidsplannen gemaakt worden om zo een optimaal resultaat proberen te behalen voor de leden.
Richtlijnen
Welke richtlijnen er gehanteerd moeten worden en op welke manier de organisaties hiermee om moeten gaan.

Laatste Nieuws

Volg het laatste nieuws. Voor onze leden hebben we een overzichtelijke pagina gemaakt met alle nieuwsbrieven zoals u deze ook per mail ontvangt. Hierdoor kunt u makkelijk alle nieuwsbrieven terugvinden

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op onze nieuwsbrief!