Blue Deal belangrijke stap op weg naar duurzame schelpdierkweek

Gezamenlijk werken aan de versterking van schelpdieren als bouwsteen van een gezond en duurzaam menu, dat is kort gezegd de ‘Blue Deal’ die de schelpdiersector, Rijk, Provincie, natuurorganisaties en Impuls Zeeland vandaag hebben gesloten. Samen gaan zij aan de slag met natuur-inclusieve schelpdierkweek in de Noordzee en het uitbreiden met nieuwe consumenten. De Blue Deal is ondertekend tijdens de Schelpdierconferentie op Neeltje Jans op 17 maart 2022.

Schelpdieren: duurzaam en gezond

Voedselproductie gaat gepaard met ca 30% van de globale CO2-uitstoot en aantasting van de biodiversiteit. De coronacrisis heeft ons nog eens extra geconfronteerd met de effecten van een ongezonde levensstijl en dito voedsel. Actueel is de behoefte aan een duurzame regionale voedselvoorziening.

Een belangrijke bron van duurzaam en gezond voedsel zijn mosselen en oesters. Schelpdieren kennen de laagste CO2 footprint van dierlijk eiwit. En schelpdiereiwit kan bijdragen aan het reduceren van z.g. welvaartsziekten. Het vergroten van het aandeel schelpdiereiwit in het menu is een bouwsteen naar een duurzame, gezonde en welvarende toekomst. De Verenigde Naties en de Europese Commissie bepleiten dan ook uitbreiding van de schelpdierkweek en -consumptie.

BlueDeal
Met de BlueDeal leggen sector, overheid en natuurorganisatie de ambitie deze uitbreiding voor Nederland vast. Dat vraagt veel innovatie. Het effectief invullen van nieuwe techniek en nieuwe regelgeving vereist vervolgens samenwerking tussen sector, overheid en natuurorganisaties. De afspraken daarvoor zijn vastgelegd in de Blue Deal. Deze is uitgewerkt in de Blue deal in een aanpak met waarmee niet alleen duurzame en gezonde eiwitproductie wordt nagestreefd maar ook natuurontwikkeling en biodiversiteitsherstel en alsook versterking van de regionale economie.

Nieuw: kweek op zee
Nederland kent een lange traditie van schelpdierkweek in de Zeeuwse wateren en de Waddenzee. De omvang is echter beperkt, omdat de huidige kweektechniek gekoppeld is aan luwe wateren. Met nieuwe technieken zijn er mogelijkheden van kweek op zee, waaronder de kweek in windmolenparken. Deze kweek, onder nog onbekende omstandigheden, vraagt veel innovatie. In de eerste plaats van de kweek- en natuurtechniek zelf. Ook beleid, regelgeving en financiering vragen aanpassing.

Eerlijk speelveld
Uiteindelijk is het te doen om een groter aandeel in het menu. Schelpdieren zijn voor veel mensen nog geen vanzelfsprekende eiwitbron. Essentieel is nieuwe consumenten te bereiken, met nieuwe producten, op nieuwe markten. Dat vraagt ook een eerlijk speelveld. Het kabinet zet in op stimulering en beprijzing zodat duurzaam en gezond voedsel een meer gelijk speelveld krijgen.

Taskforce Schelpdieren
Zo is er een ‘Taskforce Schelpdieren’ opgericht.
Die gaat aan de slag met
• Het creëren van ruimte voor schelpdierkweek, zowel nearshore als offshore (binnen en buiten windparken), in combinatie met de realisatie van natuurwaarden;
• Het uitvoeren van praktijktesten voor het natuur-inclusief kweken van mosselen;
• Het creëren van voorwaarden voor het vergroten van consumptie van het gezonde en duurzame schelpdiereiwit.

Deelnemende partijen
In de Blue Deal en de Taskforce Schelpdieren werken samen:
• Producentenorganisatie Mosselcultuur
• Vereniging Schelpdierhandel
• Zeeuwse Milieufederatie
• Ministerie Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
• Provincie Zeeland
• Impuls Zeeland

Bijlage: Blue Deal

Informatie: Wouter van Zandbrink Woutervanzandbrink@schelpdierhandel.nl telnr. 062216 0358

Delen

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u aan te melden op onze nieuwsbrief!